Veterinary Lab

Scope of Veterinary Lab tests

بازرسی خودرو (سبک و سنگین)، بازرسی کالاهای وارداتی و صادراتی، بازرسی آسانسور، بازرسی ماشین‌آلات کشاورزی و...

About Lab

Getting to know the Veterinary Lab

با توجه به نیاز جامعه و با هدف تسریع و افزایش ضریب اطمینان در تشخیص آزمایشگاهی بیماری‌های ویروسی آبزیان (ماهی و میگو) با استفاده از پیشرفته‌ترین تجهیزات بیولوژی مولکولی و توانایی تشخیص و آزمون باکتری‌های زئونوز (مشترک بین انسان و حیوان)، بررسی کیفیت میکروبی آب در بخش میکروبیولوژی و همچنین سنجش میزان سموم قارچی، باقیمانده آنتی‌بیوتیک‌ها در ماهی و میگو، تشخیص انواع رنگ‌های غیرمجاز از جمله مالاشیت گرین، لکومالاشیت گرین، کریستال ویوله، لکوکریستال ویوله، هیستامین، میزان فلزات سنگین موجود در آبزیان و خوراک آبزیان و فرآورده‌های خام دامی در بخش آنالیز، بررسی میزان پروتئین، TVN چربی، خاکستر در مواد غذایی و آبزیان در بخش فیزیکوشیمایی از توانمندی‌های این آزمایشگاه می‌باشد.

service ins

service-ins

kamyab lotfollahyan 1161763 unsplash min e1563358456879

kamyab-lotfollahyan-1161763-unsplash-min

edward cisneros 415601 unsplash min e1563358525126

edward-cisneros-415601-unsplash-min

Other Services

Vehicle Lab

این آزمایشگاه در سال ۱۴۰۰ موفق به دریافت…

Chemical Lab

آزمایشگاه شیمی شرکت بازرسی فنی شاخه زیتون لیان…