هیأت مدیره

مسعود محبوبی

مسعود محبوبی

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره

شهربانو شاکردرگاه

شهربانو شاکردرگاه

نایب رئیس هیأت مدیره

حامد محبوبی

حامد محبوبی

عضو هیأت مدیره

مهدی محبوبی

مهدی محبوبی

عضو هیأت مدیره

مدیران اجرایی

زهرا پارسایی

زهرا پارسایی

مدیر آزمایشگاه

فاطمه فرخ نیا

فاطمه فرخ‌نیا

مدیر بازرسی

حامد محبوبی

حامد محبوبی

مدیر دپارتمان خودرو

مدیران ستادی

راضیه افروزه

راضیه افروزه

مدیر اداری و مالی

محمدهادی بحرینی

محمدهادی بحرینی

مدیر روابط عمومی و فناوری اطلاعات

مسعود قوامی پور

مسعود قوامی‌پور

مدیر تضمین کیفیت و آموزش

مدیران فنی

امیررضا بوالخیر

امیررضا بوالخیری

مدیر فنی شیمی

رضا دهدار

رضا دهدار

مدیر فنی بازرسی نفت

حبیب اله شفیعی

حبیب‌الله شفیعی

مدیر فنی آنالیز دستگاهی

یاسر ایزدی

یاسر ایزدی

مدیر فنی دامپزشکی

احسان توسل پور

احسان توسل‌پور

مدیر فنی بیولوژی مولکولی

شیدا برگستانی

شیدا برگستانی

مدیر فنی میکروبیولوژی

مه گل بلوریان

مه‌گل بلوریان

مدیر فنی غذایی

نوید زاهدی

نوید زاهدی

مدیر فنی نفت

حیدرپور

یاسین حیدرپور

مدیر فنی آسانسور

مهدی محبوبی

مهدی محبوبی

مدیر امور اموال تملیکی

مهدی شهنه پور

مهدی شهنه‌پور

مدیر فنی مکانیک و برق

آمنه آموزگار

آمنه آموزگار

مدیر فنی تعیین ماهیت