Research and Development

Scope of R&D services
بازرسی خودرو (سبک و سنگین)، بازرسی کالاهای وارداتی و صادراتی، بازرسی آسانسور، بازرسی ماشین‌آلات کشاورزی و...
About Research and Development
آشنایی با Research and Development
  • • تهیه طرح‌های صنعتی، کسب و کار، نوپا (استارتاپ) در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، محیط زیست، بازیافت
    • تحقیقات بازار و توسعه کسب و کار
    • مطالعات و پژوهش‌های کاربردی در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، محیط زیست، بازیافت مواد صنعتی
    • رصد فناوری
    • تحلیل داده‌های آنالیز بخش نفت و فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی

Other Services

Chemical Lab

آزمایشگاه شیمی شرکت بازرسی فنی شاخه زیتون لیان…

Molecular Biology Lab

آزمایشگاه میکروبیولوژی این مجتمع آزمایشگاهی، یکی از بخش‌های…

Inspection of elevator

دامنه بازرسی‌ها بازرسی خودرو (سبک و سنگین)، بازرسی…