تحقیق و توسعه

دامنه خدمات تحقیق و توسعه
بازرسی خودرو (سبک و سنگین)، بازرسی کالاهای وارداتی و صادراتی، بازرسی آسانسور، بازرسی ماشین‌آلات کشاورزی و...
درباره تحقیق و توسعه
آشنایی با تحقیق و توسعه
  • • تهیه طرح‌های صنعتی، کسب و کار، نوپا (استارتاپ) در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، محیط زیست، بازیافت
    • تحقیقات بازار و توسعه کسب و کار
    • مطالعات و پژوهش‌های کاربردی در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، محیط زیست، بازیافت مواد صنعتی
    • رصد فناوری
    • تحلیل داده‌های آنالیز بخش نفت و فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی

سایر خدمات

بازرسی خودرو
بازرسی خودرو

دامنه بازرسی‌ها بازرسی خودرو (سبک و سنگین)، بازرسی…