آزمایشگاه تایر

دامنه آزمون‌های آزمایشگاه تایر

کارایی در سرعت بالا، کارایی در شرایط کم‌بادی، مقاومت به پنچری، مقاومت به خارج شدن طوقه از رینگ، یکنواختی و...

درباره آزمایشگاه

آشنایی با آزمایشگاه تایر

این آزمایشگاه توانایی انجام آزمون‌های کیفی بر روی انواع تایرهای سواری و کامیونی اعم از رادیال و بایاس تولید داخل و وارداتی را دارا می‌باشد که این آزمون‌ها شامل کارایی در سرعت بالا، کارایی در شرایط کم‌بادی، مقاومت به پنچری، مقاومت به خارج شدن طوقه از رینگ، یکنواختی، دوام تایر و اندازه‌گیری ابعادی می‌باشد.

این آزمون‌ها در واقع شبیه‌سازی حالت‌های مختلف تایر در شرایط مختلف رانندگی می‌باشد که به منظور ارتقاء سطح کیفی و ایمنی تایرها طراحی شده‌اند تا از ایجاد خسارات جبران‌ناپذیر جلوگیری به عمل آورند.

نمونه‌های تست‌شده در نهایت توسط کارشناسان مجرب مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آزمون‌های انجام شده ثبت و در اختیار سازمان ملی استاندارد قرار می‌گیرند تا از ورود تایرهای بی‌کیفیت جلوگیری بعمل آید.

service ins

service-ins

kamyab lotfollahyan 1161763 unsplash min e1563358456879

kamyab-lotfollahyan-1161763-unsplash-min

edward cisneros 415601 unsplash min e1563358525126

edward-cisneros-415601-unsplash-min

سایر خدمات

بازرسی کالا
بازرسی کالا

دامنه بازرسی‌ها بازرسی خودرو (سبک و سنگین)، بازرسی…

مشاوره
مشاوره

دامنه خدمات مشاوره بازرسی خودرو (سبک و سنگین)،…