آزمایشگاه تعیین ماهیت

دامنه آزمون‌های آزمایشگاه تعیین ماهیت

غذایی ـ کشاورزی، فرآورده‌های نفتی، نساجی و سلولزی، مواد شیمیایی، فلزات و ...

درباره آزمایشگاه

آشنایی با آزمایشگاه تعیین ماهیت

آزمایشگاه تعیین ماهیت این شرکت با اخذ تأیید صلاحیت در زمینه تعیین ماهیت کالا با دامنه غذایی ـ کشاورزی، فرآورده‌های نفتی، نساجی و سلولزی، مواد شیمیایی، فلزات و… تلاش نموده تا با تعیین ماهیت مواد به صورت علمی و ارائه نتایج، خدمات آزمایشگاهی را به متقاضیان ارائه دهد.

بررسی ماهیت کالاهای وارداتی یکی از اقدامات مهم و راهبردی در استاندارد محسوب می‌شود. تعیین ماهیت یک فعالیت علمی آزمایشگاهی است که به صورت پارامترهای دقیق اندازه‌گیری می‌شود و در نهایت برای کالای موردآزمون، گواهی تعیین ماهیت صادر می‌گردد.

این آزمایشگاه با بهره‌گیری از مجموعه دستگاه‌های مدرن و همچنین متخصصان باتجربه مشغول به فعالیت است و این توانمندی را دارد تا نسبت به انجام آنالیز و آزمون‌های تعیین ماهیت در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام نماید.

service ins

service-ins

kamyab lotfollahyan 1161763 unsplash min e1563358456879

kamyab-lotfollahyan-1161763-unsplash-min

edward cisneros 415601 unsplash min e1563358525126

edward-cisneros-415601-unsplash-min

سایر خدمات

بازرسی کالا
بازرسی کالا

دامنه بازرسی‌ها بازرسی خودرو (سبک و سنگین)، بازرسی…

مشاوره
مشاوره

دامنه خدمات مشاوره بازرسی خودرو (سبک و سنگین)،…