مشاوره

دامنه خدمات مشاوره
بازرسی خودرو (سبک و سنگین)، بازرسی کالاهای وارداتی و صادراتی، بازرسی آسانسور، بازرسی ماشین‌آلات کشاورزی و...
درباره مشاوره
آشنایی با مشاوره

مشاوره، ممیزی و صدور گواهی استاندارد سیستم‌های مدیریت کیفیت و ایمنی محیط کار (HSE)

سیستم‌های مدیریت کیفیت بر روی فعالیت‌هایی تمرکز دارند که منجر به بهبود خدمات و محصولات می‌شوند و به ذینفعان و مشتریان اطمینان می دهند که سازمان توانایی برآورد نیازهای آنها را به وسیله یک سیستم مدیریت یکپارچه داراست. این شرکت توانایی ارائه خدمات مشاوره و ممیزی جهت پیاده سازی استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت تا صدور گواهی‌های ملی و بین المللی را دارا می‌باشد. اهم خدمات قابل ارائه در این بخش: 

مشاوره و ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015
مشاوره و ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت محیط بر اساس الزامات تخصصی HSE و ISO45001:2018
مشاوره و ممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001:2015
مشاوره و ممیزی سیستم مدیریت شایستگی نهادهای بازرسی ISO/IEC17020:2012
مشاوره و ممیزی سیستم مدیریت نهادهای آزمایشگاهی و کالیبراسیون ISO/IEC17025:2017
و برگزاری کارگاه‌های آموزشی مرتبط

سایر خدمات