بازدید مدیرکل پژوهش وزارت نفت از مجتمع آزمایشگاهی شاخه زیتون لیان

مدیرکل پژوهش وزارت نفت مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران، معاونین و مشاورین دو مجموعه وزارت نفت و هیئت همراه با حضور در این مجتمع آزمایشگاهی از بخش‌های مختلف آزمایشگاه و توانمندی‌های این شرکت بازدید کرد.

ادامه نوشته

بازدید مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور از مجتمع آزمایشگاهی شاخه زیتون لیان

سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ ‌صنعتی و ویژه اقتصادی کشور به اتفاق هیأتی از این مجموعه آزمایشگاهی بازدید به عمل آوردند.

ادامه نوشته

بازدید مدیرکل بازرسی استان بوشهر از آزمایشگاه شاخه زیتون لیان

دستگاه‌های اجرایی استان می‌بایست از تمام ظرفیت‌های قانونی خود در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند و در این راستا باید نگاه هم‌افزایی و اثربخشی را ایجاد و تقویت کرد.

ادامه نوشته